Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen


Gebo.nl met haar merken Gebo Tours, Gebo Specials, Gebo Groepsreizen en Effeweg.nl, heeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel staan. Een aantal praktische voorbeelden wat Gebo.nl zoal doet om het MVO principe uit te dragen:

IT-apparatuur
Bij vervanging van IT-apparatuur, schenkt Gebo Tours de vervangen apparatuur aan scholen en andere maatschappelijke organisaties (w.o. sportverenigingen) die hier belangstelling voor hebben getoond.

Gebruikte bedrijfskleding
Gebruikte bedrijfskleding, die niet meer gedragen wordt, wordt ter beschikking gesteld aan organisaties die kleding ten behoeve van Oost-Europeanen inzamelen.

Ondersteunen goede doelen en lokale sportverenigingen
Gebo Tours ondersteunt diverse lokale evenementen en sportverenigingen door middel van sponsoring. Daarnaast ondersteunen wij ook diverse goede doelen.

Stagiairs
Gebo Tours biedt continue plaats voor een stagiairs. Gebo Tours beschikt over de status Erkend Leerbedrijf. Deze is erkend door Stichting ECABO. Daarnaast is Gebo Tours aangesloten bij Kenwerk (Leerbedrijf in Kaart) en door Innovam Business erkend als Erkend Leerbedrijf Mobiliteitsbranche.

Re-integratie
Gebo Tours geeft mensen de kans te re-integreren in het arbeidsproces. Recentelijk is een aantal bijstand-gerechtigden aangesteld binnen de schoonmaakploeg.

Medewerking aan open bedrijfsdagen voor leerlingen
Wij werken mee aan open (bedrijfs)dagen voor leerlingen.

Maatschappelijke stage
Leerlingen van het Agnieten College uit Nieuwleusen kunnen voor hun maatschappelijke stage beroep doen op Gebo Tours.

Sponsoring
Zowel de merken Gebo Tours als Effeweg.nl prijken langs vele sportvelden en sporttenues in de regio. Wij ondersteunen lokaal de recreatieve- en jeugdsport.

Gebo Tours sponsoring